top of page

PRIVAT MUSIKUNDERVISNING

"Den akustiske guitar ligger langt fremme i lydbilledet, og i de mest øresvingende sange sendes der en kærlig tanke til Crowded House. Således er det svært at komme uden om de svært iørefaldende Lovers For A While, Sweetest Hell.

- Jan Opstrup Poulsen , Gaffa

Musikundervisning

Jeg tilbyder musikundervisning (klaver, teori, hørelære og nodeskrivning) i København viamusiktimen.dk. Herunder er en kort guide til dig, der ikke bor i Københavnsområdet.

Musikskoler
Mange starter på en musikskole, når de vil spille musik. På musikskolerne bliver der undervist i de fleste musikinstrumenter. Ulempen ved musikskolerne er, at de ugentlige lektioner som regel er meget korte, og at de kun optager elever på bestemte tidspunkter af året. Til gengæld er lærerne som regel uddannede musikere med mange års undervisningserfaring. Gå ind påmusikskoleridanmark.dk for at finde en musikskole nær dig.

Privatundervisere
En del professionelle musikere tilbyder privatundervisning i musik, men også mange musikstuderende har musikundervisning som studiejob. Hos privatundervisere er lektionerne som regel af en længere varighed end hos musikskolerne, og privatunderviserne er som regel også mere fleksible end musikskolerne. Mange privatundervisere underviser hjemme hos eleverne, modsat på musikskolerne hvor undervisningen altid foregår på selve musikskolen. Prisen varierer meget afhængig af privatunderviserens kompetencer og erfaringer.

Gratis musikundervisning
Mange musikkonservatorier gør brug af kaniner. Kaniner er musikelever, som de studerende kan øve sig på som et led i deres musikpædagogiske uddannelse. Undervisningen foregår på konservatoriet en gang om ugen og undervisningen er gratis. Til gengæld må man som elev finde sig i, at den studerendes lærer overværer undervisningen, og desuden er man som regel forpligtet til at deltage ved den studerendes musikpædagogiske eksamen.

bottom of page